La Mútua

Memòria d’activitats

Amb periodicitat anual, la Direcció de la Mútua elabora el document resum de les principals dades més rellevants conseqüència de l’activitat de la Mútua, com ara: el nombre d’altes i baixes, l’informe de les prestacions per grup de cobertura, etc en la "Memòria".

Les Memòries dels últims anys, es poden consultar als arxius annexes dins d’aquesta secció.