Què oferim?

Ajuda Econòmica d’Orfenesa

Preguntes freqüents

Què és l’Ajuda Econòmica d'Orfenesa?

Una assegurança que cobreix un risc econòmic en cas de mort del pare/mare, donant el dret al cobrament d’una pensió a l’orfe.
Està prevista una extensió que permet apuntar als néts del mutualista.

Quina és la cobertura econòmica a l’orfe en cas de produir-se el sinistre?

Depèn de la modalitat subscrita. En aquest moment hi ha tres imports a escollir: 360, 600 i 900 euros de pensió mensuals.
La durada de la prestació arriba fins als 21 ò 25 anys de l’orfe, excepte en el cas dels minusvàlids que és de per vida.

Quin és el cost de la cobertura?

El cost actuarial que determina la prima depèn dels factors de risc: edat del pare/mare, edat del fill i import assegurat. Ara bé, en el cas de la nostra Mútua, el “cost real” suportat pel mutualista degut al sistema de derrama que se superposa al tècnic-actuarial, sol ser un 65% de la prima tècnica i, per tant, un dels més eficients del mercat. Això no obstant, el sistema preveu que si els sinistres, en un hipotètic cas, fossin superiors als experimentats en tota la història de la Mútua, la prima es mouria en concordança.
En altres paraules, en un col·lectiu on el risc de mort és inferior al que expressen les taules que s’utilitzen per a determinar el valor de la prima i, a més a més, el fet força important que no hi hagi benefici per a la Mútua en les seves operacions, fa que aquesta cobertura sigui probablement la millor opció del mercat.

Quina és la durada d'aquesta assegurança?

L´assegurança es concerta any a any i la liquidació del resultat de la mateixa també és liquida a posterioritat, però sempre referit a aquest període.

Què m'hauria d'impulsar a fer aquesta assegurança a la Mútua?

El primer motiu i més important, és que la quota que paga un mutualista serveix exclusivament per a dotar la pensió d’un orfe d’un mutualista que ha tingut la desgràcia de morir. Però n’hi ha com a mínim un altre: el preu sense competència possible en el mercat.

Què cal fer per inscriure’s en aquest servei?

Omplir el Full d’Inscripció corresponent i complimentar la Declaració d’Estat de Salut (es poden “baixar” des de la pàgina web)

Com conèixer el cost personalitzat d'aquesta assegurança?

La prima varia en funció de la pensió assegurada i de l’edat, tant de l’assegurat com del beneficiari.
Per a saber el cost exacte, i recomanen que demani el seu pressupost personalitzat a la Mútua (93 418 81 70 - mutua@mutuaassociacio.com).