Què oferim?

Ajuda Econòmica d’Orfenesa

Quin preu té?

La prima varia en funció de la pensió assegurada i de l’edat, tant de l’assegurat com del beneficiari.

Demani el seu pressupost personalitzat a la Mútua (93 418 81 70 - mutua@mutuapersonalcaixa.com).