Què oferim?

Ajuda Econòmica d’Orfenesa

Què és?

És una prestació que consisteix en el pagament d’una pensió mensual de caràcter temporal que s’abonarà als fills d’aquells mutualistes que hagin mort mentre la tenien contractada, fins que arribin a l’edat de 21 ò 25 anys.