La Mútua

Assemblea

L’Assemblea és l’òrgan sobirà de la Mútua que expressa la seva voluntat social i de govern, les decisions del qual han d’acomplir obligatòriament tots els mutualistes. L’Assemblea, per tant, ostenta la representació de tots els mutualistes i actualment està formada per 248 compromissaris.