La Mútua

Estatuts

La Mútua del Personal de "la Caixa" es regeix pels estatuts, que s’annexen en el document en format PDF per a una fàcil lectura i impressió.

Aquests estatuts són el referent de la naturalesa, objecte i funcionament de la Mútua.