La Mútua

Història

La preocupació pels temes de previsió ha estat, de sempre, una prioritat dins l’Associació, i les diferents Juntes Directives han tractat de donar resposta a aquesta necessitat.

 • Els primers precedents els trobem als anys 50, quan es va posar en funcionament un Subsidi de defunció i un Subsidi d’orfenesa.
 • L’any 1972 es va completar amb la creació de la Secció de Cirurgia. Els subsidis de defunció i d’orfenesa funcionaven per un sistema de repartiment i no presentaven cap problema tot i que les prestacions previstes van anar quedant desfasades a mesura que transcorria el temps. Pel que fa a la Secció de Cirurgia, era un model que establia uns barems de compensació per cada tipus d’intervenció, model que no acabava de donar satisfacció als seus adherits.
 • Va ser l’any 1978 quan de veritat es va efectuar un canvi important amb la pretensió de ser més ambiciosos en els objectius i amb una nova definició de prestacions i cobertures en què es va anomenar Servei Medicoquirúrgic, ara sí, ja un clar model en el que es va inspirar l’actual Mútua.
  Els principis que van guiar el nou Servei van ser el de compensació segons el cost real incorregut i el de llibertat d’elecció de centres i facultatius. Van seguir quedant fora de cobertura els medicaments i les visites mèdiques. Un altre principi que quedava ocult en la presentació era el de complementarietat. És a dir, no es malbarataven recursos amb dobles, triples, cobertures, ja que el Servei, compensava sobre aquesta despesa real incorreguda.
 • L’any 1993, per necessitats d’adaptació legals, es va transformar el sistema anterior en el que ara és la nostra Mútua.
 • En l’actualitat, la Mútua ofereix dues prestacions: la del Subsidi Econòmic Medico-quirúrgic i la de l’Ajuda Económica d’Orfenesa.

  Des de la seva creació fins avui, s’han anat efectuant millores en aquelles cobertures que s’han considerat importants i s’han perfeccionat i simplificat totes les normes que ho regulen.

  A partir d’aquest punt, la Mútua serà allò que vulguin els mutualistes, i la Junta Directiva s’ha d’esforçar en interpretar aquesta voluntat i fer-la possible. En tot cas, els 27 mil inscrits a la Mútua volem deixar constància que aquesta opció és una opció absolutament vigent. El model que vol donar tranquil·litat a la família amb una potent cobertura sobre el risc de salut, basant-se en un concepte pràctic i ètic com és la solidaritat, ens hauria d’impulsar a ampliar-la i perfeccionar-la.