La Mútua

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de la Mútua amb la responsabilitat de dirigir i administrar la Mútua, així com d’executar els acords de l’Assamblea.

 • Pere Freixas i Puigdomènech
  President

 • Robert A. Mir i Orfila
  Vicepresident

 • Daniel Ramírez i Rofastes
  Secretari

 • Joan-Anton Díez i González
  Tresorer

 • Mª Glòria Armengou i Musachs
  Vocal

 • Mª del Carme de Febrer i Martínez
  Vocal

 • Jordi Camó i Pons
  Vocal

 • Josep Mª Mauri i Casas
  Vocal

 • Carles Chanivet i Marsellés
  Vocal

 • Olga Marina i Cruz
  Vocal

 • Albert Cases i Barri
  Vocal