La Mútua

Missió i valors

Missió de la Mútua

Dotar a tots els mutualistes i als seus familiars, d’un sistema solidari de captació de fons, per atendre les necessitats econòmiques que es presentin derivades de malalties o accidents greus a fi que puguin ser plenament ateses de la manera més ràpida i eficaç possible.

Els mutualistes poden triar la millor solució medicoquirúrgica, immediatament, sense esperes ni limitació.

Valors de la Mútua

  • El principal valor que presideix l’actuació de la Mútua és el de la solidaritat.
  • L’altre valor principal és el de donar tranquil·litat davant del futur.
  • I en el procés de la prestació del servei, la Mútua vol ser propera, àgil, eficaç i eficient.