La Mútua

Els nostres objectius

La Mútua ens permet, als empleats de "la Caixa", garantir-nos la tranquil.litat econòmica per afrontar les contingències de salut importants que ens puguin afectar a nosaltres i a les nostres famílies, i això practicant l’esperit de solidaritat amb els companys de l’entitat.

La Mútua és una experiència única.