La Mútua

Notícies

AVANTATGES DE L'A.E.O.
07/06/2010

Com ja és sabut, amb l'Ajuda Econòmica d'Orfenesa, els mutualistes poden assegurar una pensió de caràcter temporal a favor dels seus fills menors de 21 anys, o bé, percebre el capital equivalent. Actualment, les pensions són de 36 €, 180 €, 360 € i 600 €.

L’absència de lucre per part de la Mútua ha convertit el servei d’Ajuda Econòmica d’Orfenesa en la millor oferta del mercat, sense possible comparança amb cap altra.

En els últims 5 anys, a més a més, la prima final ha estat al voltant del 40% de la prima tècnica calculada segons les variables habituals. Això ha estat així perquè la prima final depèn dels sinistres ocorreguts en el transcurs l’exercici i el nostre col·lectiu té un comportament millor que el que expressen les taules.tornar