La Mútua

Notícies

NOU LASIK - OFTALMOGRUP
17/05/2010

Preu excepcional de cirurgia refractiva cornial (Lasik i variants) del Dr. C. Ceriol per als nostres mutualistes fins el 31 de juliol.

Inclou:

- preoperatori
- drets de quiròfan (Teknon)
- cirurgia
- urgències (24 hores)
- controls postoperatoris fins l'alta.

www.oftalmogrup.estornar