La Mútua

Notícies

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA MÚTUA 17/05/2008
13/05/2008

El proper dia 17 de Maig se celebrarà l'Assemblea anual de la Mútua.
A l'ordre del dia hi figuren entre altres els informes de la Comissió de Control i del Defensor del Mutualista, l'aprovació d'ingressos i despeses 2007 i del pressupost per a l'exercici 2008.
S'analitzarà també l'evolució del nº de mutualistes i de les prestacions cobertes.
Aquest any hi ha també eleccions per a renovar la Junta Directiva i la Comissió de Control.
Tots els assembleistes compromissaris han estat ja convocats.

tornar