La Mútua

Notícies

ELECCIONS A LA MÚTUA
13/03/2016

Eleccions a la Mútua del Personal de "la Caixa"

A la propera Assemblea General Ordinària de la Mútua que se celebrarà el 14 de maig, es farà la renovació de quatre vocals electius de la Junta Directiva i de sis membres de la Comissió de Control.

Segons l’article 33 dels Estatuts de la Mútua, podran presentar la seva candidatura tots els mutualistes que no tinguin suspesa la seva condició i que acreditin, en el moment de la convocatòria, un període mínim de permanència com a mutualista de 12 mesos.tornar