La Mútua

Notícies

ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA
12/05/2017

Eleccions a la Mútua del Personal de "la Caixa"

A la propera Assemblea General Ordinària de la Mútua que se celebrarà el 27 de maig, es farà l'elecció de tres vocals de la Junta Directiva.
Segons l’article 33 dels Estatuts de la Mútua, podran presentar la seva candidatura tots els mutualistes que no tinguin suspesa la seva condició i que acreditin, en el moment de la convocatòria, un període mínim de permanència com a mutualista de 12 mesos.tornar