La Mútua

Notícies

ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA
12/04/2018

Eleccions a la Junta Directiva i Comissió de Control de la Mútua del Personal de "la Caixa"

En la propera Assemblea General Ordinària de la Mútua que se celebrarà el 5 de maig d'enguany, es farà l'elecció per cobrir cinc vacants per a la Junta Directiva i cinc vacants per a la Comissió de Control.
Segons l’article 33 dels Estatuts de la Mútua, podran presentar la seva candidatura tots els mutualistes que no tinguin suspesa la seva condició i que acreditin, en el moment de la convocatòria, un període mínim de permanència com a mutualista de 12 mesos.tornar