La Mútua

Què fem

La principal activitat de la Mútua és el Servei Mèdico-Quirúrgic que consisteix en compensar econòmicament els empleats mutualistes, d’una gran part de la despesa econòmica que hagin d’incórrer per solucionar les malalties o accidents greus que puguin patir ells o els seus familiars, de manera que els tractaments mèdics/quirúrgics, per molt costosos que siguin, es puguin afrontar sense que les despeses econòmiques siguin un impediment o trastorn per a l’entorn familiar.


Una segona actuació és l’Ajuda Econòmica d’Orfenesa, que ens permet contractar com assegurança mútua, pensions per a fills i descendents menors d’edat per a casos de decés del mutualista.