Doni’s d’alta!

Raons per confiar en la nostra Mútua

 1. Solidaritat entre companys de "la Caixa"
  Tots els diners recaptats van a compensar despeses d’un altre mutualista. No hi ha lucre.
 2. Dues prestacions: Subsidi Econ˛mic MŔdico-Quirúrgic i Ajuda Econ˛mica d’Orfenesa
  SEM-Q: pot arribar fins al 90% de la despesa produïda; Orfenesa: una pensió mensual de fins a 900 euros fins als 21 ˛ 25 anys.
 3. Escollir lliurement metge i centre a la UE
  Inclou qualsevol intervenciˇ quir˙rgica, hospitalitzaciˇ per intervenciˇ, tractament, maternitat, etc., sigui quin sigui el seu cost.
 4. Sense cap limitaciˇ d’import
  Inclou qualsevol intervenció quirúrgica, hospitalització per intervenció, tractament, maternitat, etc., sigui quin sigui el seu cost.
 5. Odontologia, ulleres i llentilles
  Cobertura del 40%, fins i tot en Ortod˛ncia. Un altre fet diferencial amb altres mútues.
 6. Tractaments especials i proves de diagnòstic
  Fecundació artificial, litotrícies, tractaments psicoterapŔutics, proves analítiques, radiològiques, ressonàncies...
 7. Medicina preventiva
  Compensació de revisions periòdiques sense necessitat de prescripció facultativa.
 8. Sense limitació d’edat i amb possibilitat d’incloure el grup familiar
  C˛njuges, fills, parelles dels fills, pares, pares polítics, néts, germans i germans polítics, nebots ...
 9. Assistència concertada a preus especials
  Preus especials mÚs favorables nomÚs per als nostres mutualistes.
 10. Tothom paga el mateix
  Al SEM-Q no hi ha penalització en funció de l’edat del mutualista o adherit.