Què oferim?

Subsidi Econòmic Mèdico-Quirúrgic

Doni’s d’alta

Donar-se d’alta és fàcil. Només cal:

  1. Omplir i signar l’imprès d’alta amb les dades de l’empleat i les dels familiars a incloure si és el cas.
  2. Presentar la Declaració d’Estat de Salut per cada persona a inscriure. En el cas de nens menors a 5 anys caldrà tan sols un informe del pediatra on indiqui el seu estat de salut.
  3. Presentar un informe odontològic molt simple, seguint la pauta de l’imprès que acompanyem (es pot trametre posteriorment). En el cas dels nens menors de 5 anys no és necessària la seva presentació
  4. En el cas dels familiars s’haurà d’especificar el grau de parentiu, així com justificar aquest vincle.
  5. La documentació s’haurà de trametre al centre 90.001 - Mútua del Personal de "la Caixa" o bé al C/ Gran Via Carles III, 84 6a. planta 08028 Barcelona.