Què oferim?

Subsidi Econòmic Mèdico-Quirúrgic

Preguntes freqüents

Tot i que el Reglament contesta les preguntes que se solen plantejar (per la qual cosa es recomana llegir-ho detingudament), a continuació publiquem les preguntes que ens adrecen amb més freqüència i la seva resposta.

Si jo ja estic inscrit en una asseguradora mèdica, segueix interessant-me fer-me mutualista?

Sí. La nostra Mútua vol donar un servei diferenciat al d’altres asseguradores, oferint llibertat d’elecció i cobertures sense limitació en casos d’intervenció i/o hospitalització. A més a més, complementa les prestacions que ofereixen altres mútues.

Quins familiars hi puc apuntar?

El mutualista pot inscriure també als seus familiars, incloent-hi un ventall molt ampli: cònjugues, fills, néts, pares, germans, nebots ...

Si apunto als familiars, la quota és diferent?

Respectant el nostre principi de solidaritat, les quotes són sempre iguals per a tothom.

Quin és el millor moment per donar-me d'alta?

Com més aviat millor. Idealment quan es signa el contracte indefinit a la Caixa.

Si m'han d'intervenir quirúrgicament i es preveu un cost elevat, quin % puc arribar a recuperar?

Es pot arribar a recuperar fins al 90% del cost real.

Si la intervenció té un cost molt important, hi ha alguna mena de topall?

Les cobertures per a les Intervencions Quirúrgiques que s’inclouen al Reglament no tenen cap limitació d’import a compensar al mutualista.

He d'anar forçosament als centres que indiqui la Mútua?

Hi ha una total llibertat d’elecció de centres i facultatius, per tant no cal anar únicament als Centres Concertats.

Què són els Centres Concertats?

Són centres i facultatius que ofereixen unes tarifes preferents als mutualistes, en alguns casos substancialment més baixes, fins i tot d’aquelles despeses que la Mútua no ofereix cobertura.

Què cobreix d'Odontologia?

El 40% de la despesa presentada, amb la limitació lògica del temps de carència i els topalls establerts.
Els tractaments d´Ortodòncia estan reservats als mutualistes o adherits amb més de 1 any d´antiguitat a la Mútua.

Què passa amb les intervencions de la vista?

Estan cobertes, naturalment limitades en cada cas pel temps de carència general.

Com pagaré les quotes?

Mensualment i mitjançant rebuts domiciliats al seu compte corrent de la Caixa.

Les quotes augmenten amb l'edat?

No. La quota a compte que es cobra mensualment no varia amb l`edat.

Com cobraré de la Mútua?

Els pagaments de les prestacions mèdiques es realitzen setmanalment i amb abonament al mateix compte on es carreguen els rebuts.

Hi ha alguna limitació d'edat?

No, cap ni una.

Ja estic jubilat. Encara puc apuntar-me a la Mútua?

Si, i tant!

Puc triar el que em recomanin com a millor especialista tot i que estigui a l'estranger?

Sí. Tan sols ens ha de demanar una autorització prèvia en els casos que no siguin de països comunitaris.

Quin termini tinc per presentar les factures?

Es disposa de fins a dos mesos des de la data de pagament, per a presentar la despesa a la Mútua.

Les visites estan cobertes?

No, no estan cobertes. Com a excepció es compensen quan formin part d’una hospitalització o intervenció mèdica.