Què oferim?

Subsidi Econòmic Mèdico-Quirúrgic

Quin preu té?

La Mútua se sustenta econòmicament mitjançant quotes mensuals iguals per a tothom subjectes a reajustament per tal de cobrir el cost i les provisions tècniques de les prestacions.

Actualment, la quota-bestreta o a compte mensual és de 21 €.